Charlotte Warsen → Alex51Gallery

Archief 2014

Tekeningen van de allerjongsten kunnen ons soms behoorlijk imponeren. Het is vaak net alsof ze, schijnbaar onbewust krabbelend, dicht bij iets universeels geraken. Eenmaal tekenen met bewustzijn is een levenslange zoektocht naar het juiste, en het gaat er vaak pijnlijk naast. De tekeningen en schilderijen van Charlotte

Warsen (1984) hebben diezelfde kinderlijke onschuld, maar ook iets extatisch tegelijk. Dat laatste zal dan wel de straf zijn die staat op het volwassen, schijnbaar onbewust, krabbelen. Als het werk klaar bevonden wordt dan moet daar een reden voor zijn. Alsof het toch iets zegt. Een taal ontstaat, vol syntax en betekenis? Charlotte Warsen studeerde als Meisterschülerin aan de geroemde Kunstakademie in Düsseldorf, onder Lüperz en Tal R. Onlangs bracht ze haar eerste dichtbundel uit die onmiskenbaar vergelijkbaar geïnspireerd lijkt als haar beeldend werk. Naast het lezen/aanhoren van het geschrevene lijkt de tekst ook grafisch te willen spreken. Charlotte Warsen zal tijdens de opening van The Skeleton Key voordragen uit haar dichtbundel.

Mathieu Bruls, architect

www.charlottewarsen.de