Romy Finke → Zuidervrienden

Archief 2014

“Als geen ander zoekt zij naar de essentie in de kunst, ontdaan van al het overbodige, het pure destillaat van intens kijken.” Beter dan Ko van Dun kunnen we Romy Finke’s werk niet typeren.

www.romyfinke.nl