Sem Shayne  Zuiderlicht

Archief 2016

Sem Shayne Cuijpers studeerde Visuele Communicatie aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Voor zijn afstudeerproject reisde hij af naar het illegale vluchtelingenkamp The Jungle in Calais. De grootste sloppenwijk van West-Europa. Aanleiding was de negatieve berichtgeving in de media. Sem wilde graag een eigen oordeel kunnen vormen en besloot de vluchteling te ontmoeten. Hij leefde, woonde, werkte én fotografeerde in het kamp. Zo ontstond Calaisfornia, the European Dream. De vervreemdende beelden schetsen een absurde plek waar twee werelden elkaar ontmoeten: die van de vluchteling en die van de westerling. Met zijn foto’s geeft Shayne meer een opheldering van de feiten weer dan van het probleem en wil daardoor niet aan
te zetten tot confrontatie, maar probeert juist een verbinding te leggen.

www.semshayne.com